Kdo jsme?

Mateřská škola Pluhův Ždár se nachází v nově opravené budově obecního úřadu v obci Pluhův Žďár. Je celá nově a moderně vybavena, součástí je taktéž interaktivní tabule Smart Board, kterou se může naše školička pyšnit, jako jedna z mála MŠ. Naše škola je jednotřídní a pečujeme v ní o děti ze všech osmi místních částí Obce Pluhův Žďár. V současné době mateřskou školu navštěvují již i děti z Kardašovy Řečice, Jindřichova Hradce, Dírné a Studnice.

Vzdělávací program je řízen "Školním vzdělávacím programem" v návaznosti na rámcový vzdělávací program pod názvem "SLUNCE SVÍTÍ VŠEM". Cílem předškolního vzdělávání v naší škole je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých individuálních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho život a celoživotní vzdělávání.

Naše motto:   "KAŽDÝ MŮŽE BÝT NĚČÍM PROSPĚŠNÝ"

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

nepřítomnost Vašich dětí oznamujte prosím telefonicky nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 7:30 hodin.

Volejte +420 733 502 618  od 6:30 do 7:30hod.

Popřípadě na: p.učitelka Petra Ondřejová 722 578 687, nebo p.ředitelka Eva Benešová tel: 721692505.

První den neomluvené absence dítěte lze oběd vyzvednout v době od 11:30 do 11:45 hodin.


Děkujeme

Kontaktní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUHŮV ŽĎÁR

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár

Ředitelka: Eva Benešová
mobil: +420 721 692 505, +420 733 502 618
e-mail: skolka@obecpluhuvzdar.cz

Učitelka: Petra Ondřejová
mobil: +420 722 578 687
e-mail: latova@obecpluhuvzdar.cz