Kdo jsme?

Mateřská škola Pluhův Ždár se nachází v nově opravené budově obecního úřadu v obci Pluhův Žďár. Je celá nově a moderně vybavena, součástí je taktéž interaktivní tabule Smart Board. Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 28 dětí, jsou zde děti ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Vzdělávají se v ní děti ze všech osmi místních částí obce Pluhův Žďár a některé dojíždí i ze Studnice a Kardašovy Řečice.

Kolektiv dětí v MŠ je věkově smíšený, což má své velké výhody: Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování. Je to i jedna ze zásad mateřské školy podporující zdraví. Heterogenní skupina je obvyklejší a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti. Mladší děti napodobují starší kamarády. Věkově smíšené složení třídy významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě více ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností spolupráce, jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny. 

 

Vzdělávací program je řízen "Školním vzdělávacím programem" v návaznosti na rámcový vzdělávací program pod názvem "SLUNCE SVÍTÍ VŠEM". Cílem předškolního vzdělávání v naší škole je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých individuálních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho život a celoživotní vzdělávání.

Naše motto:   "KAŽDÝ MŮŽE BÝT NĚČÍM PROSPĚŠNÝ"

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

nepřítomnost Vašich dětí oznamujte prosím telefonicky nebo osobně den předem do 13.00 hodin.

Volejte +420 733 502 618  popřípadě na telefon pí.ředitelky Dagmar Semerádové tel: 725 848 995.

První den neomluvené absence dítěte lze oběd vyzvednout v době od 11:30 do 11:45 hodin.


Děkujeme.

Kontaktní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUHŮV ŽĎÁR

Pluhův Žďár č.p. 66
378 21 Kardašova Řečice

Ředitelka: Bc. Dagmar Semerádová
mobil: +420 725 848 995
e-mail: skolka@obecpluhuvzdar.cz

Učitelka: Bc. Veronika Jandová
mobil: +420 
e-mail:           @obecpluhuvzdar.cz