Kdo jsme?

Mateřská škola Pluhův Ždár se nachází v opravené budově obecního úřadu v obci Pluhův Žďár. Je celá moderně vybavena, součástí je taktéž interaktivní tabule Smart Board. Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 28 dětí, jsou zde děti ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Vzdělávají se v ní děti ze všech osmi místních částí obce Pluhův Žďár a některé dojíždí i z nespádových obcí.

Kolektiv dětí v MŠ je věkově smíšený, což má své velké výhody: Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování. Je to i jedna ze zásad mateřské školy podporující zdraví. Heterogenní skupina je obvyklejší a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti. Mladší děti napodobují starší kamarády. Věkově smíšené složení třídy významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě více ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností spolupráce, jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny.  

Motto školního vzdělávacího programu

„Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo.“

Školní vzdělávací program „Broučci“ je naší společnou prací. Při jeho zpracování jsme vycházely z rámcových cílů a kompetencí daných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.


Do programu je zakomponován povinný obsah pěti integračních oblastí, které zohledňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

Specifické vzdělávací cíle z těchto pěti oblastí jsou označeny jako barevná světýlka lucerničky - které pomáhají nejen broučkům, ale i nám se vydat na cestu, po níž doprovázíme děti. Snažíme se o to, aby naše všechny každodenní činnosti se vyváženě prolínaly všemi oblastmi vzdělávání, aby barevná světýlka vedly bezpečně všechny “Broučky” každý den.

Barevná světýlka lucerničky – oblasti vzdělávání                       

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo
Bílé světýlko – Dítě a jeho psychika
Červené světýlko – Dítě a ten druhý
Žluté světýlko – Dítě a společnost
Zelené světýlko – Dítě a svět

Cesta, po které bychom rádi vedli naše děti „Broučky”, je cesta k samostatnosti, tvořivosti, věku přiměřenému chápání okolního světa a naplnění touhy po poznání. Uvědomujeme si, že každé dítě jde svou „cestou” a my mu na ní chceme posvítit, pomocí „barevných světýlek”, aby až dojde do cíle, bylo dobře připravené na život a další vzdělávání.

 

 

 

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

nepřítomnost Vašich dětí oznamujte prosím telefonicky nebo osobně den předem do 11.00 hodin.

Volejte +420 733 502 618  popřípadě na telefon pí.ředitelky Dagmar Semerádové tel: 725 848 995.

První den neomluvené absence dítěte lze oběd vyzvednout v době od 11:30 do 11:45 hodin.


Děkujeme.

Plakát_-_Šablony_III-pdf_1.jpg

2309250101 a3vertical

Kontaktní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUHŮV ŽĎÁR, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

Pluhův Žďár č.p. 66
378 21 Kardašova Řečice

Ředitelka: Bc. Dagmar Semerádová
mobil: +420 725 848 995
e-mail: skolka@obecpluhuvzdar.cz

IČO: 70985103

datová schránka: wxb3gdb 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout