Aktuální informace

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v letošním školním roce proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu, jako jsou: datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, pošta, osobní doručení do MŠ nebo osobní doručení do schránky školy.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2024 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

TERMÍN ZÁPISU 2. 5. - 16. 5. 2024

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 10:00 do 15:00 hod. - klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole

Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte, již vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře, které si předem vyzvednou v mateřské škole před samotným zápisem nebo stáhnou z webu MŠ. Odkaz na dokumenty je na konci tohoto článku.

 2. 05. - 16. 5. 2024 - bezkontaktně – možnost doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů do datové schránky školy (wxb3gdb), e-mailem s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),

Poštou nebo osobním předáním po telefonické domluvě na tel. 725 848 995.

K přihlášce k zápisu rodič připojí:

  • prostou kopii rodného listu dítěte

  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a všechny děti, které mají pro školní rok 2024/2025 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 

Předpokládaná volná kapacita je 5 dětí.

 

Formuláře ke stažení:

Přihláška k zápisu do mateřské školy

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pluhův Žďár

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy

Co se dítě potřebuje naučit, než nastoupí do mateřské školy

 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 21.5.2024 na webových stránkách školy a vchodových dveřích v MŠ.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Vážení rodiče, v případě, že si nemůžete formuláře vytisknout, nebo se budete potřebovat domluvit ohledně termínu, či v případě nejasností mě neváhejte kontaktovat!

Srdečně

 Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

 

 

Pozvání na velikonoční dílnu 🐣🐥🌷🐇🥚☘️

  • Ve čtvrtek 14. března od 15 hod.

  • Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce mateřské školy, aby si společně s námi přišli vyrobit zajímavou jarní dekoraci a upletli si pomlázku s panem Macháčkem.

  • Naplánované je i společné občerstvení 😊

Provoz o letních prázdninách

Provoz mateřské školy o letních prázdninách 2024

Mateřská škola bude otevřena

od 1. do 12. července a od 26. do 30. srpna.

Od 15. července do 23. srpna bude MŠ uzavřena.

 

Prosím, nahlaste mi, kdo by potřeboval zajistit jinou MŠ po dobu, kdy naše školka bude mít zavřeno.

Zatím ještě nemám informaci o tom, jaký provoz o letních prázdninách bude mít MŠ v Kardašově Řečici, plánují tam rekonstrukci.

Předání ocenění za vánoční stromeček na výstavě "Radostné vánoční tvoření" a návštěva planetária ve středu 7. února 2024

Milí rodiče,

s velkou radostí Vám chceme oznámit, že naše školka uspěla i s druhým vánočním stromečkem, na který děti před Vánocemi vyráběly ozdoby a který byl součástí výstavy v prostorách Muzea fotografie. Pro návštěvníky muzea byly připraveny hlasovací lístky, aby každý z návštěvníků měl možnost dát hlas „svému“ stromku. Celkem bylo odevzdáno 4 628 hlasovacích lístků a naše školka se umístila mezi nejlepšími. My jsme s dětmi výstavu shlédli v rámci předvánočního výletu do J. Hradce (FOTOGRAFIE). Dnes z Jindřichova Hradce volali, že pan starosta by nám slavnostně udělil ocenění ve středu 7. února v 10.30 hod. v refektáři Muzea fotografie. Děti projevily zájem, abychom se této slavnostní chvíle zúčastnili všichni a proto jsem objednali autobus a uděláme si všichni výlet. A abychom si to v Jindřichově Hradci náležitě užili, od 8.15 hod. máme v planetáriu objednané promítání pohádky Khrumka a kouzelná raketa https://youtu.be/MzUocqpHfoc?feature=shared Z tohoto důvodu posouváme karneval na čtvrtek 8. února. 

Podrobnosti k výletu:

Příchod do školky do 7.15 - svačina

Odjezd od školky v 7.40

Návrat do školky: do oběda

S sebou: svačina a zavírací pití

Výlet bude hrazen z OP JAK - Šablony I. 

 

Zábavné dopoledne v Zahradním centru pod kloboukem

Moc děkujeme všem, kteří hlasovali v soutěži pro náš školkový vánoční stromeček 🎄. Díky hlasům a podpoře rodičů a všech přátel naší školky jsme vyhráli krásné první místo. A proto se v pondělí 22. ledna vydáme s dětmi do zahradního centra v Jindřichově Hradci, kde si děti za odměnu mohou něco pěkného vyrobit🌟💚. 

Odjezd autobusu je plánován na 8.20 hod.
Prosím, přiveďte děti do 7.45 hodin do školky, aby se před cestou v klidu nasvačily. 

S sebou jim můžete dát drobnou sladkost. Pití děti dostanou v ZC a do oběda budeme zpátky ve školce.

Pozvání na besedu

Srdečně vás zveme na

 BESEDU PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

v úterý 9. ledna 2024 od 16.00 hod.

Beseda pro rodiče předškoláků a informační schůzka

o připravenosti dětí na zápis do první třídy 

ve třídě „Dráček“ v MŠ v Kardašově Řečici

 Hosté:

 PaedDr. Milena Zikešová - paní učitelka 1. třídy

Vánoční besídka

Srdečně vás zveme na vánoční besídku
 - Ve čtvrtek 14. prosince od 15. 45 hod.
- Těšíme se na posezení s vámi :-)
- Drobné občerstvení vítáno – například ochutnávky cukroví z domova

 

Rozsvícení vánočního stromečku

Milí rodiče,

rády bychom si s Vašimi dětmi slavnostně rozsvítily stromeček na návsi před mateřskou školkou. Protože advent začíná již tuto neděli a v úterý už přijdou čerti, vybraly jsme jako vhodné datum

pondělí 4. prosince.

V 16 hod. bychom se vypravili od školky ke stromečku. S dětmi bychom si zazpívali vánoční písničky, nazdobili stromeček, zaprskali si prskavky a pak slavnostně stromeček rozsvítili. Myslíme si, že by to byl pro děti hezký zážitek a prosíme, zda byste si na tuto akci vyšetřili čas a zúčastnili se.

K rozsvěcení stromečku zveme i širokou veřejnost.

Budeme se těšit :-)

Kolektiv MŠ

Stávka

Vážení rodiče,

informujeme Vás o stanovisku pedagogických i nepedagogických zaměstnankyň naší školy k připravované stávce v pondělí 27.11.2023.

Nesouhlasíme se zamýšlenými kroky vlády, rozhodli jsme se stávku podpořit a část našich zaměstnanců bude stávkovat.

Škola ale nebude v pondělí uzavřena.

Ke stávce vydáváme toto prohlášení:

Důvody, proč se ke stávce aktivně připojujeme, nejsou platy učitelů, ale chceme zabránit celkovému snižování výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  V zájmu naší společnosti je připravit dětem ty nejlepší podmínky  a umožnit jim perspektivní  budoucnost. Jsme  si vědomi složité finanční situace státu.  Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání.

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí, a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány.

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

PROTO CHCEME:
– zabránit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024
– zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
– zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
– zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání

CÍLEM JE: 

– podpora práce asistentů pedagoga, bez nichž nelze v současné podobě realizovat inkluzi 

– podpora nepedagogických zaměstnanců ve školách, kteří jsou důležitou součástí chodu mateřských, základních a středních škol, bez nichž nelze plně zajistit chod škol

– podpora kolegů ze ZŠ – dělení tříd, tandemová výuka, asistenti pedagoga

– aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci

Za provozní a pedagogické zaměstnance MŠ

Bc. Dagmar Semerádová – ředitelka

v Pluhově Žďáru 22. 11. 2023

Pozvání na podzimní dílnu

 

halloween

Srdečně Vás zveme na PODZIMNÍ DÍLNU

🎃 ve středu 25. října od 15.00 hod (Přicházet můžete průběžně.)

🎃 Budeme vyrábět halloweenské lucerny 🎃 Pokud máte doma oblíbené malé nůžky na vystřihování,

můžete si je přinést. Budeme hodně stříhat :-D 🎃

Tvořit budeme ve třídě a s příchodem soumraku se přesuneme na školní zahradu, kde budou na děti čekat strašidelné úkoly. A možná přijde i strašidlo 👻 Kdo bude chtít, může si vzít kostým nebo něco děsivého. 

Drobné občerstvení vítáno 👻

Těšíme se na vás 🎃🧛🏻🦇

 

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Informační schůzka pro rodiče

Schůzka rodičů se bude konat

ve čtvrtek 12. října od 17.00 hod.

Program: seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem a náplní výchovně- vzdělávací činnosti ve školním roce 2023/2024, nabídka a diskuze ohledně akcí během školního roku, diskuze, dotazy

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

pátek 10. listopadu od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

 středa 22. listopadu od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

 úterý 28. listopadu od 10.30 hod. – PHOTODIENST -

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (S dětmi se mohou fotit i sourozenci nebo rodiče.)

 středa 29. listopadu od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 pondělí 4. prosince od 16.00 hod. – Rozsvícení vánočního stromečku - akce pro děti a rodiče

úterý 5. prosince od 9.00 hod. – Mikulášská besídka

 středa 6. prosince od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

sobota 9. prosince – VÁNOČNÍ JARMARK

 čtvrtek 14. prosince od 15.45 hod. – VÁNOČNÍ BESÍDKA

 úterý 19. prosince – Krýzovy jesličky v J. Hradci

odjezd v 8.30 hod., návrat do oběda

úterý  16. ledna – hudební program s Alešem Paichlem

pondělí 22. ledna - Zábavné dopoledne v Zahradním centru pod kloboukem v Jindřichově Hradci 

- Výhra v soutěži stromečků

 středa 24. ledna – hudební program s Alešem Paichlem

 čtvrtek 25. ledna - Divadlo „Labutí panna“ „Kouzelná píšťalka“ 25.1. v 10.30

30. ledna – hudební program s Alešem Paichlem

úterý 6. února – hudební program s Alešem Paichlem

středa 7. únoravýlet do Jindřichova Hradce (planetárium a předání ocenění v Muzeu fotografie)

 Příchod do školky do 7.15 - svačina

Odjezd od školky v 7.40

Návrat do školky: do oběda

S sebou: svačina a zavírací pití

čtvrtek 8. února – KARNEVAL ve školce

 12. - 16. února – JARNÍ PRÁZDNINY

 středa 21. února – hudební program s Alešem Paichlem

středa 28. února – hudební program s Alešem Paichlem

 

čtvrtek 14. března – Velikonoční dílna od 15 hod. rodiče s dětmi

 

úterý 26. března – výlet na zimní stadion do Soběslavi na krasobruslařské vystoupení. Děti zhlédnou hudební pohádkový program "O ČERVENÉ KARKULCE" a další krasobruslařskou podívanou na oblíbené české pohádkové písničky.

Příchod do školky do 8.30 - svačina

Návrat do školky: do oběda

S sebou: drobná sladkost a zavírací pití

 

čtvrtek 28. března – velikonoční prázdniny – omezený provoz – školní kuchyně v tento den nebude vařit. Pokud budete potřebovat dát děti do školky, je třeba jim dát s sebou jídlo v krabičce.

 

pátek 26. dubna od 9.00 hod. – Projekt Zdraví dětem – Zdravík a zvířátka

 

pátek 3. května - Malá technická univerzita v Městská knihovně v Jindřichově Hradci

Odjezd autobusu od školky v 7.50 hod., návrat do oběda.

 

Besídka pro maminky – středa 22. května od 15.45 hod.

 

čtvrtky 23.května a 30. května

  • Kurz plavání - Z důvodu rekonstrukce bazénu proběhnou letos pouze 2 dvouhodinové lekce v časech 8.15 – 9.45 hod.

 

Úterý 28. května od 9 hod. – Kulaté divadlo – „Světová pohádka“

 

čtvrtek 20. června od 16 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky

Předškoláci budou ve školce zůstávat přes noc. Čeká je malování triček a stezka odvahy.

Další akce a výlety budou postupně doplňovány 😊

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout