O školce

Sídlo: Pluhův Žďár č.p. 66, 378 21 Kardašova Řečice
Telefony: +420 725 848 995, +420 733 502 618
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: wxb3gdb

IČO: 70985103
Zřizovatel: Obecní Úřad Pluhův Ždár
Zápis v OR: Městský soud v Českých Budějovicích


Co nabízíme:

Enviromentální výchova

Umístění mateřské školy na vsi, v blízkosti luk, polí, lesů a rybníků přímo vybízí k pozorování přírody. Ale také k učení jak přírodu kolem sebe chránit. Děti, které si vytvoří pozitivní vztah k přírodě už v útlém věku, ji budou i ve věku pozdějším chránit.

Logopedická prevence 

zaměřit se na správný vývoj řeči u dětí a spolupracovat s rodiči. Zaměřit se na dostatek pohybových aktivit podporujících hrubou motoriku. Protože děti, které nemají v pořádku hrubou motoriku, mají problémy i v oblasti jemné motoriky. A správná výslovnost se odvíjí od pohyblivosti mluvidel, kterou děti bezvadně ovládají.

Rozvoj matematického a logického myšlení

matematika rozvíjí myšlení a logické uvažování. Poznáváním světa pomocí pohybu a manipulace s předměty budeme vnímat jejich velikost, množství, tvar a hmotnost. Postupně se budeme učit chápat prostorové vztahy určující polohu jejich těla nebo jejich částí v prostoru, polohu věcí v prostoru a možnosti změny polohy. Je tedy důležité, aby děti správně chápaly a následně i správně používaly pojmy jako nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za, první, poslední, uprostřed, předposlední. Uspořádání prostoru souvisí s časem a časovou posloupností, co se stalo dříve, později, s příčinou a následkem. Velký význam na rozvoji matematických dovedností má vývoj řeči, to znamená pochopení slov, jejich význam a následné používání. Budeme se snažit ovládat pojmy, které slouží k porovnávání, srovnávání, představě množství a k abstraktnímu myšlení. Důležité pro nás take bude znalost čísel od jedné do deseti. Dítě by mělo poznat napsané číslo a množství, které číslo představuje.

Práce s příběhy

Vyprávění a příběhy obecně provází člověka už od narození. Dobro a zlo se v raném dětském věku učila většina z nás rozpoznávat na pohádkách a jiných vyprávěních. Právě vyprávění tak zprostředkovává nějaký díl životní reality a pomocí vyprávění jsou také zprostředkovávány základy hodnotového systému, tedy i kultury. U nás ve školce si příběhy nebudeme jen vyprávět, ale take do nich budeme vstupovat. Budeme si na ně hrát a prožívat je.

Integrace dětí s hendikepem

v mateřské škole budeme ochotní mezi sebe přijmout i dítě s hendikepem. Jsme nakloněni spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, které by nám v případě, že přijmeme dítě se zdravotním omezením, poskytlo pedagogickou a odbornou podporu. V tomto případě je dobré zvážit i přítomnost pedagogického asistenta nebo osobního asistenta. Děti by si měly od útlého věku zvykat, že nejsme všichni stejní a je to tak v pořádku.

Prevence sociálně patologických jevů

Cílem primární prevence v předškolním věku je výchova ke zdravému způsobu života. To znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kde tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu. Dle Školního preventivního programu pro MŠ (2001, str.8) jsou to hlavně kompetence, které podporují zdraví a životní styl, ale zároveň jsou i prevencí sociálně patologických jevů.

Například: 

  • sebedůvěra, samostatnost a sebejistota
  • podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
  • schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
  • seberozvíjení
  • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
  • rozvoj tvořivosti a estetického cítění
  • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence

Podpora rodičů

poradit a zajistit besedu s odborníkem. Poradit, v případě nějakého problému, na jakého odborníka odborníka se mohou obrátit a jak postupovat. Nedávat nevyžádané rady a respektovat soukromí rodin. Besedy s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci.

Příprava na základní školu

přestože předškolní věk by neměl být primárně zaměřený, jen jako příprava na vstup do první třídy, nelze se vyhnout průběžným hodnocením vývoje dětí, zda se už přibližují k očekávaným výstupům v odpovídajících oblastech vzdělávání. Dítě by ale nemělo poznat, že se zde jedná o přípravu, nýbrž by mělo být motivované k tomu, aby se samo snažilo učit se novým věcem a být zvídavé. Děti se už v minulých letech účastnily projektu „Předškolák“ ve spolupráci se základní školou v Kardašově Řečici a bylo by dobré v této každoroční akci pokračovat. Děti se seznámí s prostředím, kde se budou v dalších letech vzdělávat a usnadní se jim adaptace.

Různé akce MŠ

divadelní představení, Mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval,  společná tvořivá odpoledne s rodiči, „vynášení paní zimy“,  dopoledne  ke Dni dětí, výlet na konci školního roku, besedy v městské knihovně, závěrečné spaní předškoláků, předvánoční návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci, Zahradní slavnost, návštěva Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci, návštěva Policie ČR s psovodem v MŠ, projektové dny.

Předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci – absolvují jej všechny děti v 2. pol. šk. roku

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Informační schůzka pro rodiče

Schůzka rodičů se bude konat

ve čtvrtek 12. října od 17.00 hod.

Program: seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem a náplní výchovně- vzdělávací činnosti ve školním roce 2023/2024, nabídka a diskuze ohledně akcí během školního roku, diskuze, dotazy

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout