Aktuální informace

Studánka živelné vody

Ahoj děti, 
 
v dnešním videu se s vílou Rozárkou podíváme za studánkami živelné vody. 
Dozvíte se něco o živlech, o přehradách a o erozi. Víla Rozárka vám nakonec  přidala i básničku. Zkuste se třeba kousek naučit. Co nevidět se společně sejdeme ve školce a mohly bychom si tu básničku společně zopakovat. 
 
Mějte se krásně a už se na vás moc těším. 
 
Kačka

 

Jemné mžení, to nic není.
Jenom malé osvěžení.
Na májový deštík,
nemusíš brát deštník.

Opravdový déšť!
Běž, ať nezmokneš!
Chceš-li zůstat venku,
běž si pro pláštěnku.

A co teprv průtrž mračen.
Hromy straší, nebe pláče.
Hustý letní liják
nešetří tě nijak.
(Petr Novák, Deště)

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče, 

od pondělí 25. 5.  bude znovu otevřena mateřská škola.

V souvislosti s otevřením školy je nutné dodržovat podmínky provozu, které byly zpracovány podle epidemiologických opatření a doporučení. 

Prosím, seznamte se s podmínkami provozu a zvažte účast Vašeho dítěte na vzdělávání v naší školce.   

Při nástupu dítěte do školky, prosím, předložte podepsané čestné prohlášení, které naleznete pod tímto odkazem.

Podmínky provozu MŠ lze stáhnout pod tímto odkazem, nebo můžete číst dále.

Vážení rodiče, kdybyste potřebovali cokoliv zkonzultovat, na něco se zeptat, sdělit mi, prosím, neváhejte mě kontaktovat.  Budu ráda za Vaše reakce. 

Srdečně zdravím a přeji všem zdraví. 

Dagmar Semerádová

 

Děti mohou do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Upozornění

Podmínky pobytu dětí jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Číst dál...

Studánka bez vody

Milé děti, milí rodiče, 

také já Vám posílám nahrané video o tématu Studánka bez vody. Byl to můj první počin, proto prosím buďte shovívaví.:-) Snad se bude dětem líbit, přiletěla mi na pomoc i naše kamarádka ze školky- víla Rozárka. Pod videem jsou vložené pracovní listy k tématu Afrika a je tam i básnička, kterou nám povídala Rozárka. 

Mějte krásné jarní dny a brzy na viděnou.

Kačka

Odkaz na video zde :-)

Básnička "Na poušti" 

Číst dál...

Čarodějnice

Milé děti, 

v dnešním videu na vás čekají pozdravy od místních čarodějnic. Dozvíte se, proč dnes neproběhnou velké oslavy pálení čarodějnic a na co se čarodějnice těší. 

Moc vás zdraví a přeje krásný den 

redaktorka doktorka Zorka Horká 

VIDEO ZDE

Jarní mláďata

Jaro je v plném proudu. Všechno kolem nás rozkvétá, ptáci se vracejí z teplých krajin do svých hnízd. A nejen jim, ale i ostatním zvířátům se rodí  mláďata. 

V dnešním videu uvidíte, jak se z vajíček líhnou kuřátka, upečeme si sladký piškot, naučíme se rýmovat a vytleskávat slova a mnoho dalšího. 

Číst dál...

Tancovala žížala

Vítám vás u nového jarního blogu :-) Dnes nás čeká velké pozorování na našich zahrádkách a v přírodě. Všude kolem nás se nachází mnoho pozoruhoných věcí.  Až půjdete příště ven, pořádně se kolem sebe rozhlédněte. Kdo má možnost, vezme si s sebou něco na zvětšení toho, co naleznete - například lupu nebo dětské kukátko. Ve videu uvidíte, jak se dá zvětšovat a pozorovat pomocí mikroskopu, jak je příroda kolem nás pozoruhodná. 

Číst dál...

Aprílové počasí

Milé děti, mám pro vás připraveno další video. Dozvíte se něco o počasí a že v dubnu se často střídá. Naučíme se krátkou básničku o jarním počasí a rytmicky si ji doprovodíme. Zkusíme si grafomotorické cvičení a přidáme kresbu kocourka s říkadlem. Na závěr si s Ťapkou přečteme pohádku o Sněhurce. Budu ráda za vaše komentáře a nápady na další video. Zdraví vás i paní učitelky Ivanka a Kačka. Chystají pro vás krásnou třídu, až se zase všichni uvidíme.  Mějte se hezky :-)  pí. uč. Dáša

Zde je odkaz na video :-)

Jak zasadili semínko

Vážení rodiče, 

všechny vás srdečně zdravím a doufám, že navzdory této nelehké době, se  vám daří co nejlépe. Ve chvíli, kdy jsme zavírali školku, by mě vůbec nenapadlo, že ještě po Velikonocích nebudeme moci otevřít.  Ani ministr školství zatím neví, kdy se školy budou znovu otevírat, tak ani já vám zatím nedokážu říci, kdy se znovu budeme moci setkávat ve školce. Aby děti nezapomněly, jak vypadáme, rozhodla jsem se natočit krátké video. Děti mohou video sledovat buď samy nebo i s vámi.

Číst dál...

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Pluhův Žďár proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2020.

Žádost mohou rodiče podávat do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobním předáním po telefonické domluvě na tel. 725 848 995.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

K přihlášce k zápisu rodič připojí prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení, že je dítě očkované a kopii očkovacího průkazu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a všechny děti, které mají pro školní rok 2020/2021 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

Předpokládaná volná kapacita jsou 4 místa.  

Přihláška k zápisu do mateřské školy 

Čestné prohlášení o očkování

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pluhův Žďár

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy

 

Přeji všem pevné zdraví!

Srdečně

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

 

Organizace škol. roku 2020-2021

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020  a skončí v neděli 3. 1. 2021, vyučování začne 4. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  1. do 7. 3. 2020.  Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. 2021. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“