Aktuální informace

Tancovala žížala

Vítám vás u nového jarního blogu :-) Dnes nás čeká velké pozorování na našich zahrádkách a v přírodě. Všude kolem nás se nachází mnoho pozoruhoných věcí.  Až půjdete příště ven, pořádně se kolem sebe rozhlédněte. Kdo má možnost, vezme si s sebou něco na zvětšení toho, co naleznete - například lupu nebo dětské kukátko. Ve videu uvidíte, jak se dá zvětšovat a pozorovat pomocí mikroskopu, jak je příroda kolem nás pozoruhodná. 

Číst dál...

Aprílové počasí

Milé děti, mám pro vás připraveno další video. Dozvíte se něco o počasí a že v dubnu se často střídá. Naučíme se krátkou básničku o jarním počasí a rytmicky si ji doprovodíme. Zkusíme si grafomotorické cvičení a přidáme kresbu kocourka s říkadlem. Na závěr si s Ťapkou přečteme pohádku o Sněhurce. Budu ráda za vaše komentáře a nápady na další video. Zdraví vás i paní učitelky Ivanka a Kačka. Chystají pro vás krásnou třídu, až se zase všichni uvidíme.  Mějte se hezky :-)  pí. uč. Dáša

Zde je odkaz na video :-)

Jak zasadili semínko

Vážení rodiče, 

všechny vás srdečně zdravím a doufám, že navzdory této nelehké době, se  vám daří co nejlépe. Ve chvíli, kdy jsme zavírali školku, by mě vůbec nenapadlo, že ještě po Velikonocích nebudeme moci otevřít.  Ani ministr školství zatím neví, kdy se školy budou znovu otevírat, tak ani já vám zatím nedokážu říci, kdy se znovu budeme moci setkávat ve školce. Aby děti nezapomněly, jak vypadáme, rozhodla jsem se natočit krátké video. Děti mohou video sledovat buď samy nebo i s vámi.

Číst dál...

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Pluhův Žďár proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2020.

Žádost mohou rodiče podávat do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobním předáním po telefonické domluvě na tel. 725 848 995.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

K přihlášce k zápisu rodič připojí prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení, že je dítě očkované a kopii očkovacího průkazu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a všechny děti, které mají pro školní rok 2020/2021 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

Předpokládaná volná kapacita jsou 4 místa.  

Přihláška k zápisu do mateřské školy 

Čestné prohlášení o očkování

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pluhův Žďár

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy

 

Přeji všem pevné zdraví!

Srdečně

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

 

Kam se zima schovala? .....

.....Vědět nám to nedala. Jenom bláto nechala, to nás pěkně naštvala!

Letošní zimu jsme na sníh čekali marně. Přesto jsme si toto období náležitě užili. Zúčastnili jsme se Tříkrálové sbírky a povídali si, jak je to s těmi králi. Kdo nám vládne?Král? Nene, je to prezident. A jak se takový prezident stane prezidentem? Ano tušíte správně :-) Zkoušeli jsme si zvolit prezidenta i u nás ve školce.

Věnovali jsme se našemu tématu o vodě - Devatero studánek. Zkoumali jsme, kde všude kolem nás se nachází voda a objevili jsme tajemství, že i naše tělo je plné vody. Pokoušeli jsme se zjistit, jak je to možné, že nám z kohoutku teče voda a co se s ní stane, když vyndáme špunt a voda někam odteče. Učili jsme se u toho písničku Kampak teče voda z vany https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11066808960-pisnickohrani/215543110130002/obsah/420810-kampak-tece-voda-z-vany Můžete si ji s dětmi zopakovat. 

Také jsme si hráli na různá povolání. Na fotografiích můžete vidět, jak si švadlenky a krejčí chystají, počítají a třídí knoflíky podle barev na svoje šití. Cukráři vyráběli nazdobené muffinky. 

Fotografie ze zimy jsou pod tímto odkazem.

Zimu jsme ukončili parádním karnevalem - fotky zde :-)

Místo vítání jara nás zaskočila koronavirová epedemie. Doufejme, že toto nelehké období bude brzy za námi a čekají nás zase veselé dny v naší školce. 

 

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášení stavu nouze v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem a navazujících preventivních opatření je naše mateřská škola uzavřena od úterý 17. března do odvolání.

Pokud budete potřebovat vydat potvrzení na žádost o ošetřovné, prosím, kontaktujte mě.

Přeji nám všem, ať vše ve zdraví zvládneme.

Dagmar Semerádová, ředitelka školy

 

Více informací na       https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni

Studánka věčné vody

V září jsme přivítali u nás ve školce 26 dětí. Pro šest z nich byla školka novinkou. Ve smíšené třídě ovšem není žádný problém se sžít s novým kolektivem a

Číst dál...

Tipy na DOBRÉ knihy pro děti

SOUČASNÁ DĚTSKÁ LITERATURA

Dohromady daly Zuzka Kupcová, učitelka MŠ Pelhřimov a Hanka Švejdová, metodik DVPP

Motto:

„Chceme-li zaujmout děti, musíme být prvořadně příběhem uchváceni my a mít potřebu ho předat, podělit se o něj…“ (Z.Kupcová)

Číst dál...

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 8.30 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky