Aktuální informace

Uzavření mateřské školy

Z důvodu karantény je mateřská škola od pondělí 9. listopadu do pátku 13. listopadu uzavřena. O dalším vývoji a termínu znovuotevření vás budu informovat. Pro dotazy jsem kdykoliv k dispozici.

Všem přeji pevné zdraví a co nejvíce negativních testů.

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

Upozornění

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné epidemiologické situaci a po konzultaci s hygienickou stanicí je doporučeno, aby ve vnitřních prostorách školky nosili roušky jak všichni zaměstnanci, tak i děti. Nechci po vás striktně žádat, aby děti roušky skutečně nosily a nechávám to na vašem zvážení. V této chvíli je tu stále potenciální riziko šíření nemoci covid-19 přes kontakty v mateřské škole.

Děkuji za pochopení a všem přeji, ať to nechytíme 😉

Dagmar Semerádová - ředitelka

Vážení rodiče,

protože se současná epidemiologická situace rapidně zhoršuje a odborníci naší země vyzývají občany k omezení mezilidských kontaktů, chtěla jsem vás po dohodě se zřizovatelem požádat o solidaritu a spolupráci. 

Chtěli bychom zachovat chod mateřské školy především pro ty z vás, kteří to teď nezbytně potřebují. S vyšším počtem dětí se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do školky. A my bychom byli neradi, kdyby se někteří z vás mohli dostat kvůli sníženým příjmům do finanční tísně. Zároveň chceme vyjít vstříc zdravotníkům, kteří se potýkají s vysokým počtem lidí vyžadujících jejich péči a nezahltit ještě více naše zdravotnictví.

Pokud je to tedy, prosím, možné, uvítáme, pokud se počet dětí ve třídě sníží o ty, jejichž rodiny o ně mohou bez potíží pečovat doma. 

Oceníme to i proto, že z důvodu uzavření 1. stupně ZŠ musí kolegyně pečovat o svoje děti a pomáhat jim s distanční výukou a nedaří se nám pokrýt personálně provoz školky v plném rozsahu. 

Velmi vám děkuji, přeji pevné zdraví a doufám, že po podzimních prázdninách (jak slibuje vláda), bude zase lépe.  

Pro vaše dotazy a zpětné reakce jsem vám kdykoliv k dispozici, buď ve školce, nebo přímo na telefonu 725 848 995.

Bc. Dagmar Semerádová

ředitelka MŠ

 

15. října 2020

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 9. 9. 2020

Vážení rodiče, 

od čtvrtka 10. září je nutné, abyste se ve vnitřních prostorech školky pohybovali s rouškou. Děti a zaměstnanci školky roušky mít nemusí. 

Rodičovské sdružení 10. září od 17 hodin proběhne za těchto bezpečnostních opatření: všichni budeme mít roušky, použijeme dezinfekci, sedneme si s rozestupy, budeme větrat. Nebudeme vás příliš zdržovat, probereme opravdu jen to nejdůležitější. Pokud se rodičovského sdružení nebudete moci zúčastnit, budete seznámeni se závěry rodičovského sdružení písemnou formou. 

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezké dny. 

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

 

 

Zahájení školního roku 2020/21

- od 1.9.2020 MŠ bude zahájen běžný provoz školky.

- výuka dětí bude probíhat běžným způsobem, pouze společné akce s rodiči (divadla, dílnička, besídka, zahradní slavnost, předvánoční výlety) jsou odloženy na druhé pololetí.

- větší nároky budou kladeny na hygienu, dezinfekci a větrání.

- u vstupu do budovy školy jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

- prosíme zákonné zástupce dětí, aby se v prostorách MŠ zdržovali co nejkratší čas.

- do MŠ nebudou přijímány děti, které trpí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

- dětem nemusíte dávat roušky s sebou do školky. Pokud by to situace vyžadovala, budeme mít vlastní jednorázové.

- pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokážete-li, že dítě netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby v zájmu zdraví svého i ostatních osob v MŠ dodržovali stanovené pokyny.

Děkujeme a doufáme, že si s Vašimi dětmi společně a šťastně užijeme nový školní rok 😊

 

 

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka

Aktuální informace z naší školky

Vážení rodiče a přátelé školy, 

protože nám současná situace neumožnila se společně setkat na tradiční zahradní slavnosti, pokusím se vás seznámit s aktualitami z naší školky alespoň touto písemnou formou.

Číst dál...

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020

 
 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

3      Přijímá se od 1. 9. 2020.

4      Přijímá se od 1. 9. 2020.

6      Přijímá se od 1. 9. 2020.

5      Přijímá se od 1. 9. 2020.

1      Přijímá se od 1. 9. 2020.

 

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2020

Bc. Dagmar Semerádová

ředitelka školy

 
 
 

Organizace škol. roku 2021-2022

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.10. a pátek 29. 10.2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021  a skončí v neděli  2. 1. 2022, vyučování začne 3. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  4. 2. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  14. do 20. 3. 2022.  Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“