Školné a stravné

 

UPOZORNĚNÍ NA VÝŠI PLATEB ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ  OD 1.9.2023

Vážení rodiče,

stravu naše MŠ odebírá ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kardašova Řečice. Ceny stravného jsou následující:

CENY STRAVNÉHO:

Děti do 6 let:                                                    Děti, které během školního roku dovrší 7 let:

přesnídávka 11,- Kč                                     přesnídávka 11,- Kč

oběd 25,- Kč                                                     oběd 28,- Kč

svačina 10,- Kč                                                svačina 10,- Kč

CELKEM 46,- Kč                                              CELKEM 49,- Kč

 

 CENA ŠKOLNÉHO:

neomezená docházka u dětí od 2 let                         250,-Kč

dítě je omluveno po celý měsíc                                 125,-Kč

O prázdninách se školné snižuje v závislosti na případném uzavření MŠ.

Vzdělávání v posledním - tj. 3. vzdělávacímu ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

 

JISTINY

1000,- Kč na stravné

ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT PŘESNÍDÁVKU, OBĚD A SVAČINU je možné den předem do 11 hod. na tel. 733 502 618, popřípadě 725 848 995 (paní ředitelka) nebo ve třídě.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

Doba výdeje je stanovena takto:

přesnídávka 8.50 – 9.10 hod.

oběd 11.30 hod. – 11.45 hod.

svačina 14.30 hod. – 14.45 hod.

Oběd se vydává pouze do čistě vymytých jídlonosičů, ne do skleněných nádob.

Oběd je určen k přímé spotřebě.

Stravné a školné se hradí formou souhlasu s inkasem na

č. ú. 5977539379/0800 nebo v hotovosti u pokladní MŠ vždy 15. den v měsíci.

 

Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ.

15. září 2022 vybíráme jistinu na stravné 1000,-Kč (nově příchozí děti) nebo 50,-Kč (doplatek ke stávající jistině 950,-Kč) a školné 250,-Kč za měsíc září.

Stravné platíte zpětně. Například 15. října zaplatíte, co dítě skutečně projedlo v září atd. Jistina bude vrácena po ukončení předškolní docházky nebo při odchodu na jinou školu.

Bc. Dagmar Semerádová

ředitelka MŠ Pluhův Žďár

V Pluhově Žďáru 23. 6. 2023

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout