Fotogalerie

Pod následujícím odkazem můžete shlédnout video, jak letos svatý Mikuláš s čerty a anděly nadělují dětem v mateřských školách. Našim cílem bylo podnítit v dětech fantaziii o mikulášské tradici. A v trochu jiné varientě jim umožnit prožít tento svátek, protože není dovoleno slavit tak, jak jsme byli zvyklí. Věříme, že pomůžete dětem dovysvětlit to, co jim nebude jasné, odpovědět na zvídavé otázky. Doufáme, že vás video potěší. 

Čertovské nadělení LP2020

kolektiv MŠ Pluhův Žďár a Obce Pluhův Žďár, Divadelní spolek J.K.Tyl v Kardašově Řečici

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce  a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.