Fotogalerie

.....Vědět nám to nedala. Jenom bláto nechala, to nás pěkně naštvala!

Letošní zimu jsme na sníh čekali marně. Přesto jsme si toto období náležitě užili. Zúčastnili jsme se Tříkrálové sbírky a povídali si, jak je to s těmi králi. Kdo nám vládne?Král? Nene, je to prezident. A jak se takový prezident stane prezidentem? Ano tušíte správně :-) Zkoušeli jsme si zvolit prezidenta i u nás ve školce.

Věnovali jsme se našemu tématu o vodě - Devatero studánek. Zkoumali jsme, kde všude kolem nás se nachází voda a objevili jsme tajemství, že i naše tělo je plné vody. Pokoušeli jsme se zjistit, jak je to možné, že nám z kohoutku teče voda a co se s ní stane, když vyndáme špunt a voda někam odteče. Učili jsme se u toho písničku Kampak teče voda z vany https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11066808960-pisnickohrani/215543110130002/obsah/420810-kampak-tece-voda-z-vany Můžete si ji s dětmi zopakovat. 

Také jsme si hráli na různá povolání. Na fotografiích můžete vidět, jak si švadlenky a krejčí chystají, počítají a třídí knoflíky podle barev na svoje šití. Cukráři vyráběli nazdobené muffinky. 

Fotografie ze zimy jsou pod tímto odkazem.

Zimu jsme ukončili parádním karnevalem - fotky zde :-)

Místo vítání jara nás zaskočila koronavirová epedemie. Doufejme, že toto nelehké období bude brzy za námi a čekají nás zase veselé dny v naší školce. 

 

 

 

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce  a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.