Aktuální informace

Výše školného v Mateřské škole Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec

v období od 1. 3. do 31. 8. 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že mateřská škola byla od 17. 3. do 22. května 2020 uzavřena, byly platby za školné následující:

březen             125,- Kč (všechny děti)

duben             0, -Kč

květen             65,- Kč (pouze děti, které navštěvovaly školku)

                        0,- Kč (děti, které školku nenavštěvovaly)

červen             250,- Kč (pouze děti, které navštěvovaly školku)

                        125,- Kč (děti, které školku nenavštěvovaly)

Vzhledem k omezení provozu o letních prázdninách, bude školné následující:

červenec         125,- Kč (všechny děti)

srpen               125,- Kč (všechny děti)

Řídíme se dle platné "Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

V případě dotazů či nejasností se na mě, prosím, s důvěrou obraťte.

Dagmar Semerádová – ředitelka MŠ

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 8.30 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky