Aktuální informace

Vážení rodiče a přátelé školy, 

protože nám současná situace neumožnila se společně setkat na tradiční zahradní slavnosti, pokusím se vás seznámit s aktualitami z naší školky alespoň touto písemnou formou.

Máme za sebou období, které nebylo jednoduché pro nikoho z nás a já bych chtěla poděkovat všem rodičům, dětem a kolegyním, že se nám vše podařilo společně zvládnout. Naše školka se vrací do normálního života, ačkoliv některým opatřením se stále nevyhneme. 

Děkuji paní učitelce Kačce, že se dokázala zapojit do distanční výuky. Nabídli jsme rodičům motivační videa na činnosti s dětmi a tématicky vhodné pracovní listy. Moc jsme si vážili toho, jak jste vy rodiče na naše videa reagovali a posílali fotografie a videa dětí. Přiznám se, že při první reakci na video mi vyhrkly slzy a byla jsem vděčná moderní technice, která nás dokázala propojit ve chvíli, kdy osobní kontakt nebyl žádoucí. Uvědomuji si, že pro předškolní děti je důležitý skutečný kontakt s vrstevníky, ale v této chvíli jsem byla ráda za všechny možnosti, jak si zůstat alespoň trochu nablízku. Vznikl tak kanál na youtube, na který jsme vám také nahráli video z oslavy pasování předškoláků. 

 

Vážím si pracovního nasazení zaměstnanců v době znovuotevření školky. Přestože mají kolegyně ve svých rodinách rizikové osoby, malé děti a samy se mohly cítit ohrožené virem Covid-19, nezůstaly doma a pomohly zajistit provoz mateřské školy po více jak dvouměsíčním uzavření. Snažili jsme se vyjít vstříc všem, kteří už školku potřebovali a díky jejich pracovní píli jsme vše zvládli bez omezení. Děkuji i rodičům, kteří se řídili novými podmínkami provozu. Pro některé to nebylo jednoduché, ale velmi nám svou ochotou pomohli. Měla jsem radost, že nám v této době pomohla zajistit výuku i studentka Lenka Čejková. Ta má vystudovanou střední pedagogickou školu a studuje na Karlově univerzitě magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň. Vzala si na starost naše předškoláky a zaměřila se u nich na získávání dovedností pro přechod na základní školu. Děti ji s velkou radostí mezi sebe přijaly a protože Lenka není v naší školce každý den, často se po ní ptaly, kdy si zase přijde s nimi hrát :-)

Dovolte mi reagovat na změny v personálním obsazení, kdy se s námi rozloučí paní učitelka Ivana Váchová. Mrzí nás zároveň, že se paní učitelka rozhodla uspořádat rozloučení s některými rodiči a jejich dětmi mimo sídlo naší školky, ačkoliv jsme tuto příležitost paní učitelce nabídli. 

Další novinkou je budování nové školní zahrady v přírodním stylu. S paní učitelkou Kačkou jsme vytvořily program enviromentální výchovy, který je vyvěšený na webových stránkách školky. Jeho sepsání dalo velkou práci, protože musí navazovat na již vzniklé dokumenty naší školky. Na jeho základě lze žádat o dotace. Pokud bude naše žádost, kterou podávala obec, úspěšná, budeme budovat novou zahradu podle moderních trendů pro výchovu a vzdělávání dětí. Přejeme si v dalším školním roce udělat další krok k lepšímu vzdělávání v naší školce. 

S tím souvisí i zapojení do tzv. Šablon - OP VVV. K poslednímu srpnu nám končí zapojení do Šablon II a od září 2020 vstupujeme do Šablon III. Díky Šablonám získáváme nemalé finanční prostředy na fungování školky, především je čerpáme na tzv. personální podporu a pomůcky. V Šablonách I jsme získali 251 210,- Kč a v Šablonách II dokonce 364 186,- Kč. Tyto částky se daří získávat také proto, že jednáme rychle a žádáme o dotace rychleji než některé školy. 

Nesmím zapomenout zmínit výbornou spolupráci s našim zřizovatelem Obcí Pluhův Žďár. Pan starosta Petr Nohava se o dění ve školce zajímá, snaží se školku podporovat a napomáhat jejímu bezproblémovému fungování. Rovněž i místostarosta pan Kůrka, je školce nakloněn. Dokonce se jako každý rok aktivně zúčastnil večerního rozloučení s předškoláky a na stezce odvahy aktivně účinkoval ještě s dobrovolníky z místního ochotnického spolku. Děti díky této spolupráci zažily úplně pohádkovou noční cestu na zámek. 

A to je zatím z naší školky vše. Další aktuality budeme postupně doplňovat.

V případě dalších informací, které vás budou zajímat, jsem vám k dispozici.

Přeji vám všem krásné léto, ať si ho všichni ve zdraví a v pohodě užijete!

S pozdravem

Dagmar Semerádová – ředitelka MŠ

28. června 2020

AKTUALITA Z 30. ČERVNA :-)

S radostí všem oznamujeme, že projekt naší školky obstál ve velké konkurenci a dostal zelenou k realizaci od Jihočeského kraje. Z celkového počtu 43 žádostí bylo vybráno 12, které se rozhodl kraj podpořit. A na naší zahradu dal kraj úplně největší částku - 300 000,- Kč!!! Radujeme se, že děti se brzy budou těšit z nové krásné zahrady. Termín dokončení je stanoven na 30. září 2020. Čeká nás tedy ve školce velmi pracovní léto, ale máme velkou motivaci :-) 

Pod tímto odkazem je tabulka se seznamem žádostí, naše školka je pod číslem 36. 

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 8.30 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky