Aktuální informace

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách.

Na základě tohoto opatření je upraveno předškolní vzdělávání následujícím způsobem:

Osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách je umožněna:

 1. dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

 2. dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

 3. dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Na základě opatření MZČR je školám uložena povinnost testování dětí v mateřské škole.

Testování antigenními testy (Lepu Medical) bude probíhat následovně:

 1. V kanceláři MŠ budeme 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek provádět testování Vašeho dítěte.

 2. Dítě bude čekat v kanceláři na vyhodnocení testu (15 minut) a pokud bude test negativní, odejde do třídy za učitelkou a ostatními dětmi. 

 3. Pokud bude test pozitivní, své dítě si odvedete a neprodleně kontaktujete pediatra. Odkaz na schéma testování ve školách

 4. Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od 1. RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, pod prokazatelném doložení této skutečnosti nemusí být dítě testováno.

 5. Pokud chcete své dítě testovat pomocí RT-PCR testu, můžete tak udělat na vlastní náklady, a poté negativní výsledek testu v MŠ doložit prokazatelným způsobem (v tištěné podobě). Test je platný 1 týden od odběru.

 6. Z důvodu mimořádného opatření MZ, k ochraně dýchacích cest jsou všichni, kdo vstoupí do budovy MŠ, povinni nosit respirátor. Předškolní děti jsou z této povinnosti vyjmuty. 

Dále platí, pokud vaše dítě bude doma vykazovat příznaky onemocnění, nemůže být do MŠ přijato.

Dle metodiky MZČR k příznakům patří:

 • Zvýšená tělesná teplota

 • Suchý kašel

 • Dušnost

 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • Ztráta chuti a čichu

 • Bolest v krku

 • Bolest svalů a kloubů

 • Rýma / ucpaný nos

 • Bolest hlavy

Organizace škol. roku 2021-2022

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.10. a pátek 29. 10.2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021  a skončí v neděli  2. 1. 2022, vyučování začne 3. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  4. 2. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  14. do 20. 3. 2022.  Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“