Aktuální informace

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2021/2022

Naše země v celé kráse

 

Téma letošního školního roku je:

Naše země v celé kráse

            Planeta Země je náš společný domov a větší část povrchu tvoří Světový oceán. Planeta se dělí na jižní a severní polokouli, kdy jižní polokoule je převážně tvořena oceány a severní polokoule naopak souší. Souš se dělí do 7 světadílů, a to: Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Austrálie a Evropa. Víme, že na Zemi žijí různí lidé, zvířata a rostou zde rozmanité rostliny. Každá země má také svou kulturu, tradice, zvyky a také charakteristické podnebí a počasí. Přesto, že jsme každý jiný, jedno nás spojuje – společný život na naší krásné planetě Zemi.

            V letošním školním roce se zaměříme na jednotlivé světadíly a jejich bližší poznávání – zmíníme charakteristické znaky jednotlivých světadílů a krajin (moře a oceány, hory a pouště, lesy a pralesy). Všimneme si, jak rozdílné podmínky k životu planeta poskytuje a jak se lidé, zvířata a rostliny dokázali přizpůsobit přírodě a jak dokážou žít na všech světadílech naší planety. Také se zaměříme na pár důležitých svátků ve světě a svátků týkajících se naší planety. Jelikož naše planeta vydává jasné SOS, je potřeba ji zachránit než bude pozdě, a proto se dozvíme i něco nutnosti ochrany přírody na Zemi a jak se o ni starat. Letos jsme se zapojili do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, díky kterému si budou děti více rozvíjet pohybovou gramotnost. Úkoly budou děti plnit v průběhu celého školního roku, kdy jsou pohybové úkoly doplněny i o činnosti rozumové a prosociální. Jednotlivými úkoly budou děti provázet zvířátka, kdy hlavním zvířátkem je sokolík Pepík. Tyto činnosti se krásně propojí i s naší letošním tématem, jelikož sokolík Pepík si zvolil také cestu po jednotlivých světadílech. Každé dítě dostane svůj deník, do kterého si po splnění úkolu vylepí samolepku. Letošní rok bude plný pohybu, her a poznávání naší planety.

Cíle a záměry naší mateřské školy:

 

 • dělat vše pro to, aby byly v naší školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně
 • vytvářet vhodné prostředí pro vzájemné poznávání
 • podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost
 • vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní
 • učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí
 • vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem

 

Motto naší mateřské školy zní:

 

„Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo“

a pro naši třídu z toho vyplývá, že se budeme snažit o zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Aby až jednou dorostou, se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky. Viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

Metody a formy vzdělávání:

 

Vzdělávání probíhá při řízených i spontánních činnostech, je založeno na prožitku, na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách a individuálně s prvky hry a tvořivosti.

Plánování vychází ze školního programu, situační učení je nadřazeno nad školním programem.

Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova.

 

Charakteristika prostředí a konkrétních podmínek třídy:

Naše mateřská škola je jednotřídní. Prostor třídy se dá rozdělit na dvě části. V obou částech je podlaha pokryta linem a kobercem. Třídu máme vybavenou převážně novým nábytkem. U vstupu ze šatny do herny máme na zdi velký strom – dub.  Během roku si ho zdobíme podle ročních období a podle témat, která probíráme. Někdy u dubu rostou houby, jindy na něm hnízdí ptáci a jednou se hodil veverce jako úkryt pro zásoby na zimu.

Do třídy děti vstupují ze šatny rovnou do třídy. Jsme rádi, když je rodiče k nám dovnitř doprovodí a popřípadě s námi prohodí pár vět. Můžeme se tak dovědět něco o dítěti, jeho momentálním rozpoložení, jak se například vyspalo. Nebo o tom, co ho čeká a na co se těší, až půjde ze školky.

 Prostor třídy a herny dětem poskytuje různé koutky pro hru.

Dopolední svačina je připravena v době od 8.00 do 8.50 hod. Děti mohou individuálně svačit u vyhrazených stolečků. Děti si před jídlem umyjí ruce a sami se obslouží. Každý den mají děti na výběr alespoň ze dvou druhů ovoce nebo zeleniny. Jídlo se k nám dováží ze školní jídelny z Kardašovy Řečice a je velmi chutné a zdravé. Děti do jídla nenutíme, ale jsme rádi, když alespoň ochutnají. Je obvyklé, že i nově příchozí děti si časem oblíbí školní kuchyni a jí prakticky všechno.

 

Jak u nás probíhá den:

Třída Broučci je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., kdy je mateřská škola uzavírána.  

Děti se schází do 8.00hod. V této době si volně hrají. V některých dnech jsou pro ně připraveny výtvarné a individuální činnosti. Dle konkrétní situace ve třídě se kolem 8.50 hod. uklízí a rituálem se scházíme v kruhu v herně.

Řízená činnost, kterou provádějí děti společně, je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle a je zařazována po skončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Mohou se aktivně připojit, nebo činnost jen pozorovat. Využíváme vhodné motivace příběhy, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9.45 do 11.30 hod tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ). Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

Od 11.30 hod. obědváme. Děti si opět mohou říci, kolik jídla chtějí. Mají možnost si přidat. Po obědě následuje doba odpočinku. Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte nebo vypráví učitelka a pak následuje ticho, klid a usínání. Děti se učí ztišit natolik, aby všechny děti měly možnost usnout, i ty, které mají problém s uvolněním a relaxací. Děti, které neusnou, odpočívají. Vstávají dříve a věnují se tichým činnostem. Od 14.30 do 16 hod. si děti vyzvedávají rodiče.

Na co se zaměřujeme v naší třídě:

 • prostor pro volnou hru
 • zlepšování komunikačních schopností jako prevence agresivního jednání
 • umět spolupracovat, pomáhat si, umět se rozdělit
 • soucítit
 • mít co nejvíc příležitostí se smát, užít si každý den
 • hry a činnosti motivované příběhy, pohádkami a pověstmi
 • umět rozhodovat sám za sebe
 • umět říci ne
 • radovat se z maličkostí
 • budovat vztah dětí k místu, kde žijí
 • vést děti ke vztahu k přírodě

Složení naší třídy:

ředitelka školy                                           Bc. Dagmar Semerádová

učitelka                                                        Bc. Aneta Janáková

učitelka a asistentka pedagoga             Miroslava Furiková

asistentka Pedagoga                                Kateřina Žillová

školnice, kuchařka a hodná teta           Veronika Burdová

23 dětí ve věku od 2 do 7 let -  z toho je 13 předškoláků, 4 děti 4 – 5 -leté,

3 děti 3 – 4 leté a 3 děti 2- 3 leté.

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Informační schůzka pro rodiče

Schůzka rodičů se bude konat

ve čtvrtek 12. října od 17.00 hod.

Program: seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem a náplní výchovně- vzdělávací činnosti ve školním roce 2023/2024, nabídka a diskuze ohledně akcí během školního roku, diskuze, dotazy

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

čtvrtek  12. října od 9.00 hod. – KINO DO ŠKOL - film "Stromy"

čtvrtek  12. října od 17.00 hod. – Schůzka rodičů

středa  25. října od 15.00 hod. – Podzimní dílna a stezka odvahy

středa 29. listopadu od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout