Aktuální informace

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v letošním školním roce již proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu, jako jsou: datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, pošta, osobní doručení do MŠ nebo osobní doručení do schránky školy.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2022 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

TERMÍN ZÁPISU 2. 5. - 16. 5. 2022

V pondělí 2. 5. 2022 od 9:00 do 13:00 hod. - klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole

Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte, již vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře, které si předem vyzvednou v mateřské škole před samotným zápisem nebo stáhnou z webu MŠ. Odkaz na dokumenty je na konci tohoto článku.

2. 5. - 16. 5. 2022 - bezkontaktně – možnost doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů do datové schránky školy (wxb3gdb), e-mailem s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),Poštou nebo osobním předáním po telefonické domluvě na tel. 725 848 995. 

K přihlášce k zápisu rodič připojí:

  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a všechny děti, které mají pro školní rok 2022/2023 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

Předpokládaná volná kapacita je 5 dětí. 

Formuláře ke stažení:

Přihláška k zápisu do mateřské školy

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pluhův Žďár

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy

Co se dítě potřebuje naučit, než nastoupí do mateřské školy

 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23.5.2022 na webových stránkách školy a vchodových dveřích v MŠ.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Vážení rodiče, v případě, že si nemůžete formuláře vytisknout, nebo se budete potřebovat domluvit ohledně termínu, či v případě nejasností mě neváhejte kontaktovat!

Srdečně

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Informační schůzka pro rodiče

Schůzka rodičů se bude konat

ve čtvrtek 12. října od 17.00 hod.

Program: seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem a náplní výchovně- vzdělávací činnosti ve školním roce 2023/2024, nabídka a diskuze ohledně akcí během školního roku, diskuze, dotazy

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

čtvrtek  12. října od 9.00 hod. – KINO DO ŠKOL - film "Stromy"

čtvrtek  12. října od 17.00 hod. – Schůzka rodičů

středa  25. října od 15.00 hod. – Podzimní dílna a stezka odvahy

středa 29. listopadu od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout