Aktuální informace

...až se dáme dohromady,

tak nám bude dobře tady.

Budeme si hrát a všechno zkoumat.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

nám se líbí celý svět.

 

Tak tohle je naše svolávací říkadlo. Každý den před zahájením společných činností se s ním svoláváme do kruhu. Oproti loňskému roku je v něm o 7 kamarádů, kteří odešli do první třídy, méně. Ale protože jsme mezi nás přivítali dalších 10 dětiček, tak nás vlastně přibylo. 

Od začátku roku společně s dětmi vytváříme společná pravidla: srdíčkové, ouškové, pusinkové,.... To aby nám to DOHROMADY fungovalo bez konfliktů, křivdy a slziček. 

Na začátku školního roku nás ve třídě navštívila světluška Maruška a přivedla sebou vílu Rozárku. Společně s Rozárkou budeme během školního roku objevovat vodu. K čemu ji vlastně potřebujeme a jak moc je pro náš život důležitá.  Těšíme se, že se dozvíme mnoho zajímavého o přírodě, budeme plnit rozmanité úkoly a hrát si na svět kolem nás.  

Zapojili jsme se do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Na podzim se děti například učily zvládat překážkovou dráhu. V jejich fantazii se měnila na cestu močálem, obrovskou křovinu, podlézaly pavučiny, lezly na vysoký strom. Děti házely míč na cíl, pouštěly draka a téměř každý den nás rozhýbe ranní rozcvička se zdravotními cviky pro malé děti doprovázená říkadly a písničkami. 

Paní učitelka Gabrišková dokončila kurz logopedického asistenta, a tak se zase o něco více můžeme zaměřit na logopedickou prevenci. S dětmi, které navštěvují klinického logoopeda, procvičuje zadané úkoly. 

Pod následujícím odkazem se můžete podívat na fotografie z ranních her a společných aktivit:

Ranní hry

Společné činnosti

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 16 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky