Aktuální informace

11. října 2017

Dnešní den se děti zúčastnily vlastně takového vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT. Přednáška pro naší mateřskou školku trvala dvě vyučovací hodiny a byla přizpůsobena věku dětí. Důraz byl kladen na zábavnost a maximální zapojení dětí do výuky. 

Cílem kurzu bylo naučit děti rozeznávat exotická zvířata a poznávat stravu, kterou se živí. Hlavním hrdinou byl papoušek Ara Arakanga, který provedl děti celou zoologickou zahradou. Pohádka měla za úkol vytvořit pozitivní vztah dětí ke zvířátkům a přírodě a aby si děti si uvědomily rozdíl ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, všežravci). Pohádka kladla důraz na stravování člověka (všežravce) a jeho chování v přírodě. Příběh byl vytvořen tak, aby se děti učily spolupracovat, rozvíjela se představivost a zábavnou formou se děti učily ohleduplnosti k sobě, kamarádům, zvířátkům a přírodě. Příběh obsahoval mnoho pohybových aktivit, říkadel a básniček.

FOTOGRAFIE JSOU POD TÍMTO ODKAZEM :-) 

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 16 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky