Aktuální informace

.... advent v naší školce

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce a obzvláště děti si je umí náležitě užít. Jen je potřeba projít kontrolou u Mikuláše a nerozházet si to u čerta. Anděla se nikdo nebojí a všichni věříme v jeho ochranu. Tak tomu bylo i u nás ve školce. Děti s jistou trémou očekávaly klasickou trojici Mikuláše, čerta a anděla. Měly pro ně připravené básničky a písničky a doufaly, že v knize hříchů toho o nich nebude moc ke čtení. Ráno 5. prosince hned po svačince jsme se sesedli v kruhu a čekali, jak dnešní mikulášská nadílka dopadne. Během besídky se ukázalo, že Mikuláš a čert jsou opravdu spravedliví a vědí o všech nezbednostech dětí. Ale zároveň je i pochválili za to, co se dětem daří. Děti předvedly, co se naučily za básničky a písničky a za odměnu dostaly balíček se sladkostmi. A jako bonus se s nimi Mikuláš, čert i anděl vyfotili. 

Fotografie jsou pod tímto odkazem :-)

A protože do pekla nebyl nikdo odnesen, mohly jsme se přípravám na vánoční svátky věnovat v plné sestavě.

Ve čtvrtek 7. prosince jsme byli pozvaní na divadelní představení do Kardašovy Řečice. V MŠ Stonožka na nás dýchla vánoční nálada v podobě milého představení o Květušce a Bětušce. Připomněli jsme si některé vánoční zvyky a oprášili slova některých vánočních koled. 

Fotografie z výletu jsou pod tímto odkazem :-)

Hned v sobotu 9. prosince nás čekalo vystoupení na místním jarmarku. Abychom vytvořili opravdu velké hudební těleso a na pódiu nás bylo opravdu vidět, oslovili jsme naše nejbližší, aby se přidali k naší reprodukci vánočních písní a koled. Děti doprovodili maminky a tatínkové, babičky a dědečkové. My učitelky zase pozvaly naše potomky. Se zpěvem nám rovněž pomáhala studentka Nikola a Fabián Berka. Malá ukázka z našeho vystoupení je pod těmito odkazy:

Jak jsi krásné neviňátko

Tichá noc

Pásli ovce valaši

Další dny se nesly v duchu příprav na besídku a nadílku od Ježíška. Děti malovaly perníčky, zdobily stromeček a nacvičovaly vystoupení na besídku. 

Fotografie zde:-) 

V úterý 12. prosince jsme si na vánoční besídce připomněli příběh o narození Ježíška. Doslova jsme za ním putovali a vedla nás hvězda betlémská. Cesta k Ježíškovi nebyla nijak nudná, protože byla lemovaná písničkami, básničkami a tanečky, které se děti tak dobře naučily. Na závěr vystoupení předaly děti rodičům dárečky a nechali jsme čas Ježíškovi, doufaje že nám něco přinese pod stromeček.  Zvoneček nás přilákal zpátky ke stromečku a děti se radovaly z nových hraček, se kterými si budou moci hrát. 

Na stolečkách na nás čekalo pohoštění připravené rodiči a příležitost posedět, popovídat si a na chvíli se zastavit v čase adventním.

Fotografie zde :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 16 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky