Aktuální informace

Listopadové počasí bylo na pouštění draků jako stvořené. Vítr foukal, louky byly suché a skvěle se po nich běhalo. 

Na draky jsme si hráli i ve školce. Při pohybových hrách děti představovaly dráčky. Učily se orientaci v prostoru, dodržování pravidel, reakci na signál, spolupráci. Třídili jsme barvy a řadili je pravidelně po dvou až čtyřech, vznikaly tak pestrobarevné dračí ocásky. 

Poslední říjnový den nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice sov a dravců. Dětem přivezl ukázat zástupce říše sov a umožnit jim prohlédnout si tyto nádherné ptáky velmi zblízka. Všechny děti měly možnost si sovu podržet, ale jen něktěré se opravdu odvážily. Pro všechny to byl velký zážitek. Kéž by těchto ptáků byla ve volné přírodě stále hojnost. 

5. listopadu děti shlédly pohádky v podání Maňáskového divadla. Klasické pohádky byly provázeny písničkami a děti si s radostí zazpívaly s pohádkovými hrdiny. 

Pod tímto okazem otevřete galerii s fotkami :-)

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. Školka bude otevřena od pondělí 24. do středy 26. února. Ve čtvrtek a v pátek bude školka uzavřena. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 18. června od 16 hod. – Zahradní slavnost – Loučení s předškoláky