Aktuální informace

Listopadové počasí bylo na pouštění draků jako stvořené. Vítr foukal, louky byly suché a skvěle se po nich běhalo. 

Na draky jsme si hráli i ve školce. Při pohybových hrách děti představovaly dráčky. Učily se orientaci v prostoru, dodržování pravidel, reakci na signál, spolupráci. Třídili jsme barvy a řadili je pravidelně po dvou až čtyřech, vznikaly tak pestrobarevné dračí ocásky. 

Poslední říjnový den nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice sov a dravců. Dětem přivezl ukázat zástupce říše sov a umožnit jim prohlédnout si tyto nádherné ptáky velmi zblízka. Všechny děti měly možnost si sovu podržet, ale jen něktěré se opravdu odvážily. Pro všechny to byl velký zážitek. Kéž by těchto ptáků byla ve volné přírodě stále hojnost. 

5. listopadu děti shlédly pohádky v podání Maňáskového divadla. Klasické pohádky byly provázeny písničkami a děti si s radostí zazpívaly s pohádkovými hrdiny. 

Pod tímto okazem otevřete galerii s fotkami :-)

 

Organizace škol. roku 2021-2022

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.10. a pátek 29. 10.2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021  a skončí v neděli  2. 1. 2022, vyučování začne 3. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  4. 2. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  14. do 20. 3. 2022.  Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“