Aktuální informace

Listopadové počasí bylo na pouštění draků jako stvořené. Vítr foukal, louky byly suché a skvěle se po nich běhalo. 

Na draky jsme si hráli i ve školce. Při pohybových hrách děti představovaly dráčky. Učily se orientaci v prostoru, dodržování pravidel, reakci na signál, spolupráci. Třídili jsme barvy a řadili je pravidelně po dvou až čtyřech, vznikaly tak pestrobarevné dračí ocásky. 

Poslední říjnový den nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice sov a dravců. Dětem přivezl ukázat zástupce říše sov a umožnit jim prohlédnout si tyto nádherné ptáky velmi zblízka. Všechny děti měly možnost si sovu podržet, ale jen něktěré se opravdu odvážily. Pro všechny to byl velký zážitek. Kéž by těchto ptáků byla ve volné přírodě stále hojnost. 

5. listopadu děti shlédly pohádky v podání Maňáskového divadla. Klasické pohádky byly provázeny písničkami a děti si s radostí zazpívaly s pohádkovými hrdiny. 

Pod tímto okazem otevřete galerii s fotkami :-)

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

úterý 22. října - od 15 hodin - podzimní dílna - přijďte si s dětmi vyrobit podzimní dekoraci :-) Tentokrát si s sebou můžete vzít malé ostré nůžtičky (např. manikúra), budou se Vám hodit. Kdo nemá, nevadí :-)

29. a 30. října - podzimní prázdniny

 

pátek 1. listopadu od 9.30 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 

středa 20. listopadu od 8 hodin - Projektový den - Svět fantazie (enviromentální výchova)

 

úterý 26. listopadu - od 10.30 hodin - VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 

úterý 3. prosince od 10 hod. KD Střelnice - Hudební divadlo dětem - "Hvězdička betlémská"

 

 čtvrtek 5. prosince - dopoledne - Mikulášská besídka

 

sobota 7. prosince - dopoledne (přesný čas bude upřesněn) - Vystoupení dětí na jarmarku - společné zpívání vánočních koled

 

úterý 17. prosince od 15.45 hodin - Vánoční besídka