Distanční výuka

Čtení a čtenářská gramotnost tvoří nevyhnutelný předpoklad pro rozvoj klíčových kompetencí, především kompetencí k učení. Už v předškolním vzdělávání by měl být kladen důraz na výchovu dítěte z hlediska budoucího čtenáře, nejen jako posluchače.

Malované čtení se doporučuje pro návyk orientace z leva do prava při čtení. Rodič čte příběh a přitom na daná slova ukazuje. Děti pojmenovávají obrázky, které jsou součástí vět. Dítě by mělo zvládnout vám pohádku později převyprávět samo. Pokud bude častěji vyprávět třeba i tu stejnou, oblíbenou pohádku, bude určitě pokaždé trošku jiná.

Červená Karkulka s úkoly

Malované čtení - Z pohádky do pohádky

Zde je odkaz na webové stránky s malovanými pohádkami pro časopis Animáček od Sylvy Francové - pohádky se posouvají růžovou šipkou pod obrázkem:

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0